Login

IRENE – ESO EAST Regional Meeting


Vrijeme objave: 28.06.2023 13:00

Split, 26.-27. rujna 2023


title

Poštovani kolege,

pozivamo vas na sudjelovanje na IRENE-ESO-EAST regionalnom sastanku koji će se održati u Splitu 26. i 27. rujna u hotelu "Amphora". Svaki član našeg Društva koji je zainteresiran za tematiku zbrinjavanja moždanog udara može sudjelovati kao slušač ili aktivno kao predavač unutar jedne od tema navedenih u programu, a u sklopu zbrinjavanja moždanog udara u Hrvatskoj. Troškovi sudjelovanja na skupu su pokriveni od strane sponzora, a broj sudionika je ograničen.


Report ENIzvješće HRPrijave su zatvorene.

Vjerujem da se vidimo u Splitu!
Organizacijski odbor skupa IRENE-ESO-EAST Regional Meeting