Login

Multisistemska priroda neuromuskularnih bolesti


Vrijeme objave: 12.12.2022 09:21

Zagreb, 31. ožujka 2023. godine


title

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za neurologiju

Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju Hrvatskog liječničkog zbora

Klinika za neurologiju KBC-a Zagreb

Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju

Hrvatsko neurološko društvo i Hrvatska liječnička komora

 

 

Organiziraju   

Tečaj I kategorije

 

Multisistemska priroda neuromuskularnih bolesti


Voditeljica tečaja

Prof. dr. sc. Ervina Bilić

 

  1.  

 

 

Zagreb, 31. ožujka 2023. godine

Online, Zoom platforma


PROGRAM